Links naar diverse andere sites... Publicaties door MT Baat... Terug naar de welkompagina... Over de wijze van behandelen door MT Baat... Diverse activiteiten door MT Baat... Adressen, routes, e.d.... Kunst bij MT Baat....

VISIE
In tegenstelling tot de reguliere geneeskunde, waar de aandacht met name ligt op de pathologie (=afwijking) en de behandeling normatief (=voor iedereen min of meer hetzelfde) gericht is, is de Manuele Therapie gericht op het individu.
Holisme (het totaal is meer dan de som der delen) of totaliteit, Optimal design (de natuur kiest voor de best denkbare oplossing) en Minimal principle (met een minimum aan energie en materiaal gebruik), vormen een meer biologisch gerichte benadering.

Klik op een item rechtsonder voor meer informatie over de visie.