Links naar diverse andere sites... Publicaties door MT Baat... Over de visie van MT Baat... Terug naar de welkompagina... Over de wijze van behandelen door MT Baat... Adressen, routes, e.d.... Kunst bij MT Baat....
ACTIVITEITEN
Naast het uitoefenen van een praktijkvoering verzorgt MT BAAT ook een aantal andere activiteiten, zoals:

• Cursus P.A.M. (Passief Angulaire Mobilisaties): een cursus voor fysio- en manueel therapeuten en artsen in drie delen met als doel: het verkrijgen van inzicht en praktische vaardigheden op het gebied van het mobiliseren van gewrichten volgens de artrokinematische beschrijving van het bewegen.

• Gastdocentschap op Stichting School voor Manuele Therapie, Utrecht.

• Gastdocentschap op het Conservatorium van Amsterdam.

• Til- en transfercursus voor verzorgings- en verpleeghuizen.

• Verzorgen van publicaties in vakbladen, van presentaties op nationale en internationale congressen en van workshops.

• Verlenen van expertise voor verzekeraars, letselschadebureaus, justitie en arbodiensten.