Links naar diverse andere sites... Publicaties door MT Baat... Over de visie van MT Baat... Over de wijze van behandelen door MT Baat... Diverse activiteiten door MT Baat... Adressen, routes, e.d....
WELKOM
op de site van Manuele Therapie BAAT (Bewegings-, Analyse, Advies, Therapie).

MT BAAT is een praktijk met specialisten op het gebied van klachten in het bewegingsapparaat. Het gaat bij ons niet alleen om de behandeling van klachten maar ook om onderzoek waarom klachten ontstaan. Zo werken we aan de oorzaak van de klachten en niet alleen aan de vervelende gevolgen.

De Manuele Therapie, bij ons gegeven volgens de Utrechtse School, is een specialisatie vanuit de fysiotherapie. Wij werken uitsluitend met Manuele Therapie en hebben daarom een bijzondere praktijk:

Privacybeleid: klik hier.